Dolkam Šuja - dolomit, dolomitovy kamen

   
     Cenník dolomotického kameniva - tuzemsko

Platný od 1.1.2023.

Frakcia
( mm )
Podrobnosti Cena / t DPH Spolu
EXW 20 % ( € / t )
0 / 4 technická špecifikácia 15,75 € 3,15 € 18,90 €
4 / 8 technická špecifikácia 13,16 € 2,63 € 15,79 €
8 / 16 technická špecifikácia 13,16 € 2,63 € 15,79 €
8 / 32   13,45 € 2,69 € 16,14 €
16 / 32   11,59 € 2,32 € 13,91 €
0 / 32   9,83 € 1,97 € 11,80 €
0 / 2 technická špecifikácia 29,87 € 5,97 € 35,84 €
2 / 4 technická špecifikácia 15,96 € 3,19 € 19,15 €

Ceny sú bez prepravného. Pri vyšších množstevných odberoch je možné poskytnúť individuálnu zľavu v závislosti na produkte a množstve.

         

Čo je to DOLOMIT a aké má vlastnosti ?

Dolomit popri vápenci patrí medzi najbežnejšie a najrozšírenejšie prírodné uhličitany, pričom dolomit je natoľko rozšírený materiál, že dokonca buduje celé pohoria, v Európe je práve takéto najznámejšie pohorie Dolomity v Taliansku.

Dolomit je totiž hlavným minerálom, ktorý tvorí rovnomennú horninu – teda dolomit. Hornina dolomit vzniká tzv. dolomitizáciou vápencov, a to buď tak, že vápencová usadenina reaguje ešte v mori s horčíkom rozpusteným v morskej vode a z vápenca CaCO3 vzniká dolomit CaMg(CO3)2, alebo sa z vápenca stal dolomit až na suchu, kde cez horninu prenikali roztoky obohatené o horčík, ktoré premenili jednotlivé zrna kalcitu na dolomit (principiálne sa jedná o to isté). Niekedy však môže dolomit kryštalizovať už priamo z morskej vody a tieto dolomity sú spolu s halitom a sádrovcom súčasťou súvrství, tzv. evaporitových morských usadenín.

Dolomit, aj minerál aj hornina, je biely, šedobiely, naružovený až načervenalý, hnedastý až čierny, pričom jeho farebnosť závisí od najrôznejších prímesí. V žilách dolomitových ložísk sa niekedy nachádzajú dutiny s niekoľkocentimetrovými kryštálmi.

PRODUKTY A SLUŽBY
Dolkam Šuja, (c) 2006, vytvorilo MaM multimedia, s.r.o.