Dolkam Šuja - dolomit, dolomitovy kamen

   
     V súvislosti so spracovávaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a vožnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov pre klientov

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dolkam Šuja, (c) 2006, vytvorilo MaM multimedia, s.r.o.