Dolkam Šuja - dolomit, dolomitovy kamen

   
     D O L K A M   Šuja a.s.

Šuja

015 01 Rajec

S L O V E N S K OVedenie spoločnosti


Obchod a marketing

Nákup a skladové hospodárstvo


Ekonomické informácie, plánovanie a financovanie


źudské zdroje, ekonomika a organizácia práce

Výroba a expedícia

Investičná výstavba a starostlivos o HIM


KONTAKT
Dolkam Šuja, (c) 2006, vytvorilo MaM multimedia, s.r.o.