Dolkam Šuja - dolomit, dolomitovy kamen

   
     Aký materiál použiť na zavážku ?

  • Na zavážku sa používa frakcia 0/32 mm. Dá sa zhutňovať.

Aký materiál použiť na drenáž , alebo trativod ?

  • Na tieto účely sa používa frakcia 16/32 , alebo 8/16 mm.

Aký materiál použiť na zasýpanie potrubí a káblov ?

  • Používa sa frakcia 0/2 , alebo 0/4 mm. Drobný materiál zabezpečuje rovnomerné rozloženie tlaku .

         


Aký materiál použiť na murovanie ?

  • Na murovanie sa používa frakcia 0/4 mm.

Aký materiál použiť na omietky ?

  • Na omietky sa používa frakcia 0/4 , alebo 0/2 mm.

Aký materiál použiť na betónovanie ?

  • Na betónovanie sa ako základný materiál používa frakcia 0/4 mm. Z dôvodu úspory cementu možno pridávať frakciu 4/8 a 8/16 mm.

         


Aký materiál použiť pod zámkovú dlažbu ?

  • Pod zámkovú dlažbu sa používa frakcia 4/8 mm. Je zabezpečená drenáž a tým znížené riziko nadvihnutia dlažby vplyvom mrazu.

Aký materiál použiť na zníženie kyslosti pôdy ?

  • Ak chceme rýchly účinok , použijeme drobné frakcie . Frakciu 0/2 , alebo 0/4 mm.

  • Ak chceme , aby účinok bol pomalý a dlhodobý , použijeme frakciu 4/8 mm.

Aký materiál použiť na chodníky , alebo okrasné zásypy ?

  • Na chodníky , alebo okrasné zásypy , použijeme frakciu 4/8 , alebo 8/16 mm , lebo neobsahuje prach , ktorý by mohol znečiťovať šatstvo, alebo obuv.


ČASTÉ OTÁZKY
Dolkam Šuja, (c) 2006, vytvorilo MaM multimedia, s.r.o.