Dolkam Šuja - dolomit, dolomitovy kamen

   
     Cenník dolomotického kameniva - tuzemsko

Platný od 1.1.2018.

Frakcia
( mm )
Podrobnosti Cena / t DPH Spolu
EXW 20 % ( € / t )
0 / 4 technická špecifikácia 8,17 1,63 9,80
4 / 8 technická špecifikácia 6,84 € 1,37 € 8,21
8 / 16 technická špecifikácia 6,84 € 1,37 € 8,21
16 / 32   5,94 € 1,19 € 7,13 €
0 / 32   5,04 € 1,01 € 6,05 €
0 / 2 technická špecifikácia 15,00 € 3,00 € 18,00 €
2 / 4 technická špecifikácia 8,30 € 1,66 € 9,96 €

Ceny sú bez prepravného.

         

Čo je to DOLOMIT a aké má vlastnosti ?

Dolomit popri vápenci patrí medzi najbežnejšie a najrozšírenejšie prírodné uhličitany, pričom dolomit je natoľko rozšírený materiál, že dokonca buduje celé pohoria, v Európe je práve takéto najznámejšie pohorie Dolomity v Taliansku.

Dolomit je totiž hlavným minerálom, ktorý tvorí rovnomennú horninu – teda dolomit. Hornina dolomit vzniká tzv. dolomitizáciou vápencov, a to buď tak, že vápencová usadenina reaguje ešte v mori s horčíkom rozpusteným v morskej vode a z vápenca CaCO3 vzniká dolomit CaMg(CO3)2, alebo sa z vápenca stal dolomit až na suchu, kde cez horninu prenikali roztoky obohatené o horčík, ktoré premenili jednotlivé zrna kalcitu na dolomit (principiálne sa jedná o to isté). Niekedy však môže dolomit kryštalizovať už priamo z morskej vody a tieto dolomity sú spolu s halitom a sádrovcom súčasťou súvrství, tzv. evaporitových morských usadenín.

Dolomit, aj minerál aj hornina, je biely, šedobiely, naružovený až načervenalý, hnedastý až čierny, pričom jeho farebnosť závisí od najrôznejších prímesí. V žilách dolomitových ložísk sa niekedy nachádzajú dutiny s niekoľkocentimetrovými kryštálmi.

PRODUKTY A SLUŽBY
Dolkam Šuja, (c) 2006, vytvorilo MaM multimedia, s.r.o.